TJÄNSTER

Tätskikt

Att skydda fastigheten mot fukt, väder och vind är en förutsättning för en lång livslängd och ett bra inneklimat. Här fyller tätskiktet en avgörande roll, både ovan- och underifrån. Det exponerade tätskiktet på taket svetsas enligt säkra riktlinjer med hög precision för att säkerställa 100% täthet. Vi arbetar i huvudsak med tätskikt av Bitumen. Sedan början av 90-talet har vi valt Mataki som vår huvudleverantör av tätskikt. På rätt utförda tätskikt kan vi lämna en försäkringsgaranti via Tätskiktsgarantier AB. I samband med takomläggning utför vi ofta isoleringsarbeten, plåt och träarbeten.

Läs mer om tätskikt hos vår leverantör

Taksäkerhet

Montering av taksäkerhet har sedan länge ingått som en del i våra entreprenader och är en självklarhet för oss när vi arbetar på taken. Vi utför även entreprenader bara med taksäkerhet på alla förekommande tak. Alla tak skall ha permanent taksäkerhet. Det gäller både den privata och professionella fastighetsägaren. Lagar och regelverken är oftast snåriga och svårtolkade och därför har vi specialiserat oss på dessa för att kunna hjälpa er så att kraven kan uppfyllas. Vi har utbildad personal som kan utföra statusbesiktningar med förslag på vad som behöver kompletteras enligt det regelverk som gäller. När det är ett så väsentligt område, som handlar om säkerhet är det extra viktigt att ha en leverantör med expertkompetens som kan inventera och utföra taksäkerhetsarbeten.

Läs mer om taksäkerhet hos våra leverantörer

Terrasser

Det inbyggda tätskiktet skyddar från tillskjutande fukt underifrån och i mellanbjälklag på t ex innergårar & terrasser. Vid montering av inbyggda tätskikt krävs det speciell utbildning av takmontörerna. Vår uppfattning att det krävs både ”hängslen och livrem”. Felaktigt utförande innebär oftast väldigt stora kostnader för att rätta till felen.

Tegel

Oavsett om du väljer taktegel eller betongpannor så kommer du att göra en riktigt bra investering. Materialen är nämligen oerhört hållbara och tål att utsättas för vårt tuffa nordiska klimat. Så vad passar bäst på ditt hus, tegel eller betong? Pannorna på taket är utformade för att regn och snö ska rinna av, därför måste ett tak med pannor ha en viss lutning, från c:a 14°. Denna minsta taklutning varierar något mellan olika pannor. Monier som vi valt att ha samarbete med är den största leverantören av dessa produkter. I det stora sortimentet ingår produkter som Jönåker och Vittinge

Läs mer om tegel hos vår leverantör

Snöskottning

När vintern kommer och snön faller ner på taken brukar vi bli nedringda. Vi har sedan 1985 hjälpt många fastighetsägare att snöröja tak och ta bort is och istappar. För att Du skall vara säker på att få hjälp i rätt tid rekommendera vi att teckna ett snöavtal. Dessa avtal kan utformas på olika sätt efter kundens behov. Vår personal är utbildade inom ”skotta säkert för att kunna göra rätt arbetsinsats och bedömningar. Vill Du diskutera snöproblematik eller teckna avtal?

Service

Att ingenting är underhållsfritt vet sannolikt alla, detta gäller förstås även tak. För att ert tak ska fungera bekymmersfritt under många år krävs kontinuerlig service och underhåll. Ett klokt sätt att förvalta sina tak är att teckna ett serviceavtal med oss. Ett sådant innefattar städning och protokollförd översyn av taken vilket minskar risken för obehagliga takläckage med eventuella skador. Vi kan även kontrollera att taksäkerheten uppfyller lagkraven. Vi utför dagligen service och akuta arbeten samt felsöker läckage och utför mindre lappa/laga arbeten, av fastigheter med stora eller små tak, tillsammans rör det sig om hundratusentals kvadratmeter tak per år. Vi har en egen serviceorganisation med Takmontörer och Plåtslagare. Vill Ni teckna avtal, boka en översyn eller behöver akut hjälp, kontakta oss.

Solenergi

Vi har monterat ett antal solcellsanläggningar på tak i samband med omläggning av tak . Det är en marknad med kraftig tillväxt. Nynäs Tak har samarbete med leverantörer av solcellsanläggning. Vår erfarenhet säger att det är av största vikt att göra en noggrann beräkning och projektering innan fastighetsägaren installerar solceller på taket. Är ni intresserad av solenergi kontakta oss för hjälp med beräkningar och monteringsförslag.