MILJÖ & KVALITET

Nynäs Tak är kvalitets- och miljöcertifierade enligt Smart ledningssystem. Vi är ett företag i tätskiktsbranschen. Vårt miljöarbete ska inom ramen för vår verksamhet bidra till ett långsiktigt och hållbart samhälle.

Vi ska värna om miljön genom att:

  • Montera produkter som redan på tillverkningsstadiet är miljöanpassade.
  • Verka för att produkter som monteras är lösningsmedelsfria där detta är möjligt.
  • Använda leverantörer som har ett aktivt miljöarbete.
  • Använda monteringsmetoder som är resurs- och energisnåla.
  • Verka för att produkter som monteras ger minimalt ”byggspill”.
  • Tillämpa transportsystem som ger mer miljöanpassade totallösningar.
  • Utbilda och informera personalen i miljöfrämjande frågor.
  • Följa lagar och förordningar.

Nynäs tak står för hög kvalite, vi är TIB-auktoriserade sedan 2001.