KONTAKT STOCKHOLM

Nynäs Tak AB
Cementvägen 22
136 50 Jordbro
Fax 08-500 266 33 Tel växel 08-500 126 60 Email info@nynastak.se

Johan Törngren
Ansvarig Planering & Produktion
johan.torngren@nynastak.se 08-410 818 47

Niclas Johansson
Projektledare Tak / Plåt / Taksäkerhet
niclas.johansson@nynastak.se 08-410 818 40

Ulf Tjernell
Projektledare Tak
ulf.tjernell@nynastak.se 08-410 818 48

Denny Widö
Teknisk konsult Membranisoleringar
denny.wido@nynastak.se 08-500 126 60

Joacim Wärme
Projektledare Tak/Taksäkerhet
jocke.warme@nynastak.se 08-410 818 43

Putte Köhler
Projektledare Tak
putte.kohler@nynastak.se 08-410 818 42

Mickael Köhler
Projektledare Tak, Region Uppland
mickael.kohler@nynastak.se 08-410 818 59

Tobias Köhler
Projektledare Tak/Membranisoleringar
tobias.kohler@nynastak.se 08-410 818 44

David Bergdahl
Projektledare Tak, Tegel, Och Taksäkerhet
david.bergdahl@nynastak.se 08-410 818 45

Mikael Hammar
Ansvarig Service
mikael.hammar@nynastak.se 08-410 818 41

Lena Hammar
Ekonomi/Administration
lena.hammar@nynastak.se 08-410 818 51

Camilla Ekström
Ekonomi/Administration
camilla.ekstrom@nynastak.se 08-410 818 49