Taksäkerhet

Taksäkerhet
Montering av taksäkerhet har sedan länge ingått som en del i våra entreprenader och är en självklarhet för oss när vi arbetar på taken.
Regelverken är oftast snåriga och svårtolkade och därför har vi specialiserat oss på dessa för att kunna hjälpa er så att lagkraven kan uppfyllas och att takarbeten kan utföras på ett säkert sätt. Vi har utbildad personal som kan utföra statusbesiktningar med rekommendationer på vad som behöver kompletteras enligt det regelverk som gäller.

När det ett så väsentligt område som handlar om säkerhet är det extra viktigt att ha en leverantör med expertkompetens och vi hjälper er gärna att se över er taksäkerhet.