Service

 

Att ingenting är underhållsfritt vet sannolikt alla, detta gäller förstås även tak. För att ert tak ska fungera bekymmersfritt under många år krävs kontinuerlig service och underhåll.

Förutom att vi ofta lagt de aktuella taken är vi ju också experter på tak, varför det lätt blir en självklarhet att låta oss även sköta underhållet. För dig som kund är det helt enkelt ett både bekvämt och lönsamt alternativ. Ett klokt sätt att förvalta sina tak att teckna avtal med oss. Ett sådant innefattar städning och protokollförd översyn av taken, rensar hängrännor och stuprör, vilket i förlängningen gör att du undviker obehagliga överraskningar. Vi kontrollerar även er taksäkerhet så att lagkraven uppfylls.

Vi utför dagligen servicearbeten samt felsöker läckage och utför mindre lappa/laga arbeten, justering av takavvattning mm åt ägare och/eller förvaltare av fastigheter med stora eller små tak, tillsammans rör det sig om tusentals kvadratmeter tak per år.

Behöver ni få ert tak synat innan vintern, kontakta oss via e-post: info@nynastak.se eller per telefon: 08-500 126 60 för att boka in er översyn.