Nynäshamns kommun

Omläggning av ca 2000 kvm tak på reningsverket med takboard och nytt tätskikt med BUR-systemet.