HSB Jordbro

Renovering av ca 16000 kvm med tätskikt av Uno-Tech. Ombyggnad av takfot. och vattenavrinning. Montering ny plåtgarnering och taksäkerhet. Lösullsisolering av vindar.