Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Vi har beslutat om en kvalitetspolicy som vi aldrig gör avkall på.

Nynäs Tak AB skall montera fogfria och traditionella tätskikt i rätt kvalité med utgångspunkt för takets funktion.

Nynäs Tak AB skall leverera och installera rätt produkter i rätt tid med högsta kvalité.

För att livslängd, funktion och rätt kvalité skall uppnås har Nynäs Tak AB ett eget utarbetat kontrollsystem.

Kontrollsystemets syfte är att säkra bästa kvalité på produkter och montering. Kontrollen skall även ge möjlighet till att spåra eventuella felaktigheter i monterade produkter i efterhand.

För att uppfylla ovanstående krav utbildas all personal som påverkar kvalitén på produkter och tjänster. Utbildning sker både externt och internt. All utbildning dokumenteras och bevaras.

Vår kvalitetsplan innehåller följande punkter:

  • Förbesiktning
  • Checklista
  • Instruktioner
  • Egenkontroll och mottagningskontroll
  • Heta arbeten
  • Dokumentation
  • Slutbesiktning